Usage Statistics for www.schlosserei-ladurner.at

Summary Period: May 2015
Generated 18-Dec-2015 04:34 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2015
Total Hits 10633
Total Files 9455
Total Pages 8988
Total Visits 2777
Total KBytes 210769
Total Unique Sites 843
Total Unique URLs 370
Total Unique Referrers 2036
Total Unique User Agents 550
. Avg Max
Hits per Hour 14 552
Hits per Day 343 1028
Files per Day 305 920
Pages per Day 289 553
Sites per Day 27 88
Visits per Day 89 166
KBytes per Day 6799 18866
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.92% 9455
Code 206 - Partial Content 1.36% 145
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 4
Code 302 - Found 1.56% 166
Code 303 - See Other 0.06% 6
Code 304 - Not Modified 0.49% 52
Code 400 - Bad Request 0.12% 13
Code 404 - Not Found 7.45% 792

Daily usage for May 2015

Daily Statistics for May 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 352 3.31% 321 3.40% 306 3.40% 127 4.57% 41 4.86% 7083 3.36%
2 219 2.06% 206 2.18% 201 2.24% 74 2.66% 34 4.03% 2902 1.38%
3 198 1.86% 192 2.03% 189 2.10% 79 2.84% 23 2.73% 3459 1.64%
4 240 2.26% 224 2.37% 213 2.37% 90 3.24% 29 3.44% 4104 1.95%
5 338 3.18% 286 3.02% 293 3.26% 133 4.79% 39 4.63% 7547 3.58%
6 467 4.39% 430 4.55% 437 4.86% 124 4.47% 43 5.10% 6003 2.85%
7 326 3.07% 261 2.76% 253 2.81% 101 3.64% 57 6.76% 7916 3.76%
8 468 4.40% 454 4.80% 456 5.07% 108 3.89% 52 6.17% 7726 3.67%
9 410 3.86% 378 4.00% 374 4.16% 116 4.18% 69 8.19% 5853 2.78%
10 336 3.16% 315 3.33% 322 3.58% 65 2.34% 40 4.74% 6624 3.14%
11 421 3.96% 402 4.25% 376 4.18% 59 2.12% 38 4.51% 10268 4.87%
12 409 3.85% 375 3.97% 395 4.39% 119 4.29% 53 6.29% 5650 2.68%
13 554 5.21% 416 4.40% 512 5.70% 115 4.14% 66 7.83% 14225 6.75%
14 467 4.39% 420 4.44% 443 4.93% 110 3.96% 66 7.83% 12382 5.87%
15 400 3.76% 365 3.86% 383 4.26% 91 3.28% 51 6.05% 7359 3.49%
16 435 4.09% 416 4.40% 424 4.72% 93 3.35% 56 6.64% 9817 4.66%
17 359 3.38% 318 3.36% 312 3.47% 74 2.66% 59 7.00% 7553 3.58%
18 582 5.47% 533 5.64% 553 6.15% 166 5.98% 88 10.44% 12468 5.92%
19 1028 9.67% 920 9.73% 548 6.10% 129 4.65% 69 8.19% 13682 6.49%
20 278 2.61% 260 2.75% 243 2.70% 79 2.84% 26 3.08% 3372 1.60%
21 345 3.24% 327 3.46% 332 3.69% 112 4.03% 49 5.81% 6452 3.06%
22 178 1.67% 160 1.69% 163 1.81% 75 2.70% 37 4.39% 1696 0.80%
23 196 1.84% 174 1.84% 185 2.06% 74 2.66% 28 3.32% 3156 1.50%
24 186 1.75% 170 1.80% 169 1.88% 72 2.59% 35 4.15% 5580 2.65%
25 199 1.87% 170 1.80% 183 2.04% 92 3.31% 51 6.05% 5842 2.77%
26 155 1.46% 135 1.43% 141 1.57% 84 3.02% 36 4.27% 1455 0.69%
27 747 7.03% 541 5.72% 308 3.43% 66 2.38% 28 3.32% 18866 8.95%
28 56 0.53% 46 0.49% 47 0.52% 38 1.37% 26 3.08% 1253 0.59%
29 83 0.78% 69 0.73% 48 0.53% 35 1.26% 35 4.15% 1283 0.61%
30 113 1.06% 97 1.03% 100 1.11% 49 1.76% 30 3.56% 2723 1.29%
31 88 0.83% 74 0.78% 79 0.88% 55 1.98% 55 6.52% 6469 3.07%

Hourly usage for May 2015

Hourly Statistics for May 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 16 505 4.75% 15 471 4.98% 15 472 5.25% 526 16296 7.73%
1 15 472 4.44% 10 336 3.55% 13 424 4.72% 357 11080 5.26%
2 15 479 4.50% 11 353 3.73% 13 427 4.75% 426 13193 6.26%
3 11 358 3.37% 10 331 3.50% 11 344 3.83% 224 6945 3.30%
4 11 347 3.26% 10 325 3.44% 10 334 3.72% 163 5048 2.39%
5 11 343 3.23% 10 310 3.28% 10 321 3.57% 171 5299 2.51%
6 11 346 3.25% 10 316 3.34% 10 330 3.67% 164 5073 2.41%
7 20 638 6.00% 17 556 5.88% 12 372 4.14% 294 9124 4.33%
8 16 509 4.79% 14 456 4.82% 10 340 3.78% 199 6181 2.93%
9 13 414 3.89% 12 377 3.99% 12 382 4.25% 375 11615 5.51%
10 13 406 3.82% 11 363 3.84% 11 347 3.86% 208 6452 3.06%
11 11 355 3.34% 10 324 3.43% 10 324 3.60% 192 5966 2.83%
12 29 906 8.52% 26 814 8.61% 13 426 4.74% 423 13104 6.22%
13 12 397 3.73% 10 332 3.51% 11 344 3.83% 202 6266 2.97%
14 14 451 4.24% 13 408 4.32% 12 380 4.23% 340 10541 5.00%
15 14 435 4.09% 12 402 4.25% 12 393 4.37% 337 10458 4.96%
16 13 414 3.89% 11 347 3.67% 11 363 4.04% 351 10869 5.16%
17 12 394 3.71% 11 353 3.73% 11 367 4.08% 308 9555 4.53%
18 15 468 4.40% 14 446 4.72% 14 446 4.96% 248 7693 3.65%
19 14 441 4.15% 13 410 4.34% 13 415 4.62% 165 5119 2.43%
20 11 349 3.28% 10 331 3.50% 10 334 3.72% 216 6700 3.18%
21 12 388 3.65% 11 355 3.75% 11 355 3.95% 322 9990 4.74%
22 13 433 4.07% 12 390 4.12% 12 397 4.42% 375 11622 5.51%
23 12 385 3.62% 11 349 3.69% 11 351 3.91% 212 6580 3.12%

Top 30 of 370 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5037 47.37% 50275 23.85% /stats/
2 1911 17.97% 1475 0.70% /
3 371 3.49% 36297 17.22% /stats/usage_201505.html
4 237 2.23% 26025 12.35% /stats/usage_201409.html
5 77 0.72% 516 0.24% /Joomla/
6 76 0.71% 8739 4.15% /stats/usage_201504.html
7 68 0.64% 10 0.00% /icons/blank.gif
8 66 0.62% 15 0.01% /icons/folder.gif
9 48 0.45% 5451 2.59% /stats/usage_201503.html
10 37 0.35% 3726 1.77% /stats/usage_201104.html
11 31 0.29% 2014 0.96% /stats/usage_201012.html
12 30 0.28% 3360 1.59% /stats/usage_201411.html
13 30 0.28% 3189 1.51% /stats/usage_201501.html
14 28 0.26% 1819 0.86% /stats/usage_201012.html\r
15 27 0.25% 2126 1.01% /stats/usage_201101.html
16 25 0.24% 2517 1.19% /stats/usage_201106.html
17 23 0.22% 2423 1.15% /stats/usage_201211.html
18 22 0.21% 2422 1.15% /stats/usage_201109.html
19 22 0.21% 2318 1.10% /stats/usage_201310.html
20 20 0.19% 2200 1.04% /stats/usage_201108.html
21 19 0.18% 1970 0.93% /stats/usage_201204.html
22 19 0.18% 2037 0.97% /stats/usage_201207.html
23 19 0.18% 2098 1.00% /stats/usage_201403.html
24 19 0.18% 2077 0.99% /stats/usage_201404.html
25 19 0.18% 1990 0.94% /stats/usage_201405.html
26 17 0.16% 70 0.03% /Joomla/administrator/index2.php
27 17 0.16% 1603 0.76% /stats/usage_201102.html
28 17 0.16% 1705 0.81% /stats/usage_201502.html
29 16 0.15% 22 0.01% /Joomla/templates/system/css/system.css
30 15 0.14% 461 0.22% /Joomla/templates/lahera_template/css/template.css

Top 10 of 370 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5037 47.37% 50275 23.85% /stats/
2 371 3.49% 36297 17.22% /stats/usage_201505.html
3 237 2.23% 26025 12.35% /stats/usage_201409.html
4 76 0.71% 8739 4.15% /stats/usage_201504.html
5 48 0.45% 5451 2.59% /stats/usage_201503.html
6 37 0.35% 3726 1.77% /stats/usage_201104.html
7 30 0.28% 3360 1.59% /stats/usage_201411.html
8 30 0.28% 3189 1.51% /stats/usage_201501.html
9 25 0.24% 2517 1.19% /stats/usage_201106.html
10 23 0.22% 2423 1.15% /stats/usage_201211.html

Top 10 of 63 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5037 47.37% 1232 47.31% /stats/
2 1911 17.97% 723 27.76% /
3 237 2.23% 144 5.53% /stats/usage_201409.html
4 371 3.49% 118 4.53% /stats/usage_201505.html
5 28 0.26% 36 1.38% /stats/usage_201012.html\r
6 77 0.72% 33 1.27% /Joomla/
7 76 0.71% 30 1.15% /stats/usage_201504.html
8 31 0.29% 14 0.54% /stats/usage_201012.html
9 27 0.25% 13 0.50% /stats/usage_201101.html
10 25 0.24% 13 0.50% /stats/usage_201106.html

Top 10 of 64 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5037 47.37% 1295 48.54% /stats/
2 1911 17.97% 720 26.99% /
3 237 2.23% 145 5.43% /stats/usage_201409.html
4 371 3.49% 118 4.42% /stats/usage_201505.html
5 77 0.72% 40 1.50% /Joomla/
6 28 0.26% 38 1.42% /stats/usage_201012.html\r
7 76 0.71% 21 0.79% /stats/usage_201504.html
8 31 0.29% 13 0.49% /stats/usage_201012.html
9 17 0.16% 12 0.45% /Joomla/administrator/index2.php
10 27 0.25% 12 0.45% /stats/usage_201101.html

Top 30 of 2036 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2043 19.21% - (Direct Request)
2 1235 11.61% http://vk.com/trehkolesnie_samokati_kupit
3 645 6.07% http://helppc-23.com/
4 328 3.08% http://runetki.xyz
5 224 2.11% http://vipremontdom.ru/
6 200 1.88% http://vwsihnkagffff3osova.com
7 179 1.68% http://www.gorodservis.ru
8 164 1.54% https://www.google.com/search
9 121 1.14% http://online-canadian-pharmacy.tk
10 99 0.93% http://promishlennaya-zona.ru
11 84 0.79% http://www.tv-ua.ru/audio-pozdravleniya/
12 62 0.58% http://xanaxpills.com
13 56 0.53% http://levitra-365.com
14 52 0.49% http://best-seo-offer.com/try.php
15 52 0.49% http://imp-mebeli.ru/
16 47 0.44% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
17 44 0.41% http://sammerz.ru
18 43 0.40% http://buyedpills2015.com
19 42 0.39% http://online8pharmacy.com
20 40 0.38% http://buyanessaysonline.com
21 38 0.36% http://buttons-for-your-website.com
22 38 0.36% http://cheapaccutanepills.com
23 38 0.36% http://installment-loans.biz
24 37 0.35% http://hittadirin.moxo.cz/
25 34 0.32% http://clomid365.com
26 26 0.24% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
27 25 0.24% http://cialis-trial.tk
28 25 0.24% http://fang1961.com/
29 24 0.23% http://sildenafil365.com
30 20 0.19% http://www.tiprus.com/

Top 20 of 148 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 1.83% http://asadv.ru/traxaet-prostitutku-v-setchatyx-chulkax-i-snimaet-eblyu-na-kameru
2 3 1.83% http://blogdark.ru/golye-devki-derevenskoj-bane
3 3 1.83% http://likenews24.ru/okej-google-najdi-mne-porno-video-posmotret-besplatno
4 3 1.83% http://likenews24.ru/zoofily-foto-porno
5 2 1.22% http://b-gs.ru/category/nudisty1
6 2 1.22% http://b7i.ru/strastnyj-seks-so-staroj-shkolnoj-podrugoj
7 2 1.22% http://baseclimbing.ru/dve-lesbiyanki-i-dvojnoj-fallos
8 2 1.22% http://baseclimbing.ru/traxnul-prostitutku-v-shhel
9 2 1.22% http://blogdark.ru/video-iznasilovanie-ukrainskix-nevest-besplatno
10 2 1.22% http://hot-24.ru/pornoload-medison-ivi
11 2 1.22% http://hot-24.ru/xudozhestvennye-porno-filmy-s-russkim-perevodom-smotret-onlajn
12 2 1.22% http://newpornotube.ru/golye-figuristki
13 1 0.61% http://a7n.ru/babusya-porno-skachat
14 1 0.61% http://a7n.ru/blondinochku-mama-ebut-incest-foto
15 1 0.61% http://a7n.ru/foto-telka-v-rakom-na-ulice
16 1 0.61% http://a7n.ru/glyadet-darom-porno-brat-i-2-sestry
17 1 0.61% http://a7n.ru/gruppa-damskix-vzroslyx-dam-zabavlyayutsya
18 1 0.61% http://a7n.ru/konchayushhiesya-v-pizdu
19 1 0.61% http://a7n.ru/konchil-napryamik-v-mama-porno
20 1 0.61% http://a7n.ru/pizhnya-ru-vebsajt-pornuxa

Top 15 of 550 Total User Agents
# Hits User Agent
1 481 4.52% Mozilla/5.0 (compatible; htrix/1.14.4 ++https://webarchiv.onb.ac.at/robot.html)
2 268 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 259 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 186 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 169 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
6 163 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 157 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 146 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
9 145 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
10 144 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
11 140 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12521 Safari/53
12 140 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
13 140 1.32% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
14 139 1.31% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.17
15 137 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa

Usage by Country for May 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 10633 100.00% 9600 101.53% 210769 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21